rapid-home-1.jpg
Bijzondere leden

Club van 100

De Club van Honderd van GHC Rapid is in 1994 opgericht met als voornemen om door middel van bijdragen van oud leden, ouders van jeugdleden en van een ieder die GHC Rapid een warm hart toedraagt de vereniging te steunen en vooral de jeugd van GHC Rapid.

De doelstelling van de Club van Honderd is om die zaken, die GHC Rapid zelf in enig jaar niet heeft gebudgetteerd doch die hoog nodig geacht worden, toch mogelijk te maken. De nadruk dient te liggen bij zaken die de jongste jeugd betreffen, dan wel bij investeringen die nuttig geacht worden ter bevordering van het familiekarakter die de hockeysport kenmerkt. 


De achterliggende gedachten hierbij waren en zijn:

- dat het werk dat veel ouders vrijwillig, in weer en wind, ettelijke uren besteden aan het begeleiden van de jeugd, niet gehinderd mocht worden door gebrek aan materialen of oefenmogelijkheden.

- dat het van groot belang is om de jeugd zo vroeg mogelijk in een goed geordend verenigingsverband te krijgen. Dit ten behoeve van hun ontwikkeling en om de maatschappij te leren kennen anders dan van de straat. Kortom de sociale functie die een sportvereniging als GHC Rapid heeft, waar nodig en mogelijk, te ondersteunen.

 

De "Club van Honderd" heeft al diverse investeringen in die richting gedaan. De keuzes worden in overleg met het bestuur van GHC Rapid gemaakt. Voor 50 euro per jaar steunen de leden de vereniging. Jaarlijks vindt de ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt en discussieert over voorliggende ideeën. 


Voor de contactgegevens van de  Commissie 'Club van 100' kijk op de pagina organisatie.


Onderstaand de huidige leden :


Club van 100
Naam
Anton Barske 
Rob Bielschowsky 
Geertjan Blaauw 
Cees Blankevoort 
Stef de Bont 
Ton de Boon 
Marileen de Boon 
Sander van Boxmeer 
Arriejanne Brouwer 
Nico van der Brugge 
Martijn Canoy 
Janneke Carbaat-visser 
Thom Claassen 
Jeroen Coers 
Govert Coers  
Guus van de Craats 
René Cremer 
Hendrik Dijkgraaf 
Ro van Doesburg 
Robert Doeser 
Maarten van der Donck 
M. Donga 
A van Donk 
Geert Drijver 
Jan Dröge 
Joost Duvekot 
Laurens van Ede 
Jean-Paul van Egmond 
Puck Fillekes 
Diana Frikkee 
Joep Gerris 
A. van Giffen 
Ruud Groenen 
Jan Groeneveld 
Frans Groeneveld 
Anita de Groot 
Fedde Grunstra 
Tessa de Haas 
Gerhard Hajer 
Astrid Harreman 
Kees van Harten 
Marcel Herrewijn 
Patrick Hoenderkamp 
Eelco Houwink 
Hidde Hugenholtz 
Harm Imkamp 
Martin Jacobs 
Carl Käemper 
K. Kamper 
Filip Knoef 
Henny Kruis 
Boukje Kruize 
Henk Kwakernaak 
Josephine Linssen 
Frans (Sr) Looijen 
Pieter Mens 
Hans Mosselman 
Noël van Oijen 
Gillis van Overbeek De Meyer 
Bart van den Reek 
P.j. von Reth 
Ruud von Reth 
Mevrouw von Reth-koops 
Peter de Ridder 
Maurits Sandberg 
Jan Schrickx 
Sander Schuurbiers 
Jelle Sevenhuysen 
Jan Willem Sloeserwij 
Petra Smaal 
Raoul Steenbergen 
Wendy Stoop 
Rob Struik 
Peter Tiebout 
R. van Til 
Ingrid Venekamp 
Saskia Voest 
Piet Voorsluys 
Margreet Voorsluys 
Jan Voute 
Peter de Vries 
Erik Vroom 
F. de Wal 
Bart Weenink 
Paul Westendorp 
Hens van Zijll Langhout