Club van 100 (x) 

De Club van Honderd van GHC Rapid is in 1994 opgericht met als voornemen om door middel van bijdragen van oud leden, ouders van jeugdleden en van een ieder die GHC Rapid een warm hart toedraagt de vereniging te steunen en vooral de jeugd van GHC Rapid.

De doelstelling van de Club van Honderd is om die zaken, die GHC Rapid zelf in enig jaar niet heeft gebudgetteerd doch die hoog nodig geacht worden, toch mogelijk te maken. De nadruk dient te liggen bij zaken die de jongste jeugd betreffen, dan wel bij investeringen die nuttig geacht worden ter bevordering van het familiekarakter die de hockeysport kenmerkt. 


De achterliggende gedachten hierbij waren en zijn:

- dat het werk dat veel ouders vrijwillig, in weer en wind, ettelijke uren besteden aan het begeleiden van de jeugd, niet gehinderd mocht worden door gebrek aan materialen of oefenmogelijkheden.

- dat het van groot belang is om de jeugd zo vroeg mogelijk in een goed geordend verenigingsverband te krijgen. Dit ten behoeve van hun ontwikkeling en om de maatschappij te leren kennen anders dan van de straat. Kortom de sociale functie die een sportvereniging als GHC Rapid heeft, waar nodig en mogelijk, te ondersteunen.

 

De "Club van Honderd" heeft al diverse investeringen in die richting gedaan. De keuzes worden in overleg met het bestuur van GHC Rapid gemaakt. Voor 50 euro per jaar steunen de leden de vereniging. Jaarlijks vindt de ledenvergadering plaats waar het bestuur verantwoording aflegt en discussieert over voorliggende ideeën. 


Voor het huidige bestuur kijk op de pagina organisatie.
Leden van de Club van 100:


 

1 De heer A. Barske
2 Fam.  Bielschowsky
3 Fam. G. Blaauw
4 De heer C. Blankevoort
5 De heer S. de Bont
6 Mevr. M. de Boon-Kamper
7 De heer T. de Boon
8 De heer S. van Boxmeer
9 Mevr.J.J. Breen-den Haan
10 Mevr. A.C. Brouwer
11 De heer N.D.P. van der Brugge
12 De heer M. Canoy
13 Mevr. J. Carbaat-Visser
14 De heer Felix Cerutti
15 De Heer Th.H.J.M. Claassen
16 De Heer J.M. Coers
17 De Heer G.Th. Coers
18 De heer G. v.d. Craats
19 Fam. R. Cremer
20 De heer R.P.  van Doesburg
21 De Heer R. Doeser
22 De heer M. van der Donck
23 Mevr. A.C. van Donk-Brouwer
24 Mevr. M. Donga
25 De heer G. Drijver
26 De heer J.C. Duvekot
27 De Heer J.Ph. Dröge
28 De heer H.B. Dijkgraaf
29 Fam. L. van Ede
30 De Heer J.P. van Egmond
31 Mevr.P. Fillekes-Brand
32 Mevr . C.A.C. Frikkee
33 Mevr. A. van Giffen
34 De heer R. A. Groenen
35 De heer F.C.H. Groeneveld
36 De Heer J.C.J. Groeneveld
37 Mevr. A. de Groot
38 De heer H. Grunstra
39 Mevr T.J. de Haas
40 De heer G. Hajer
41 De heer C.A. van Harten
42 Mevr. A. Harreman
43 De heer M. Herrewijn
44 De Heer P. Hoenderkamp
45 De Heer E. Houwink
46 Mevr. W. Hugenholtz - Wamsteker
47 De heer H.A. Imkamp
48 Mevr. B. Imkamp-Kruize
49 De heer M. Jacobs
50 De Heer C. Kämper
51 De Heer K.G. Kamper
52 De heer F.H.A. Knoef
53 De heer H.J. Kruis
54 De heer H. Kwakernaak
55 Mevr. J. Linssen
56 De heer F. Looijen
57 De heer P. Mens
58 De heer H. Mosselman
59 De heer N. van Oijen
60 De heer G.v. Overbeek de Meyer
61 De Heer B.J.M.C. van den Reek
62 De Heer R.P. von Reth
63 Mevr. S. von Reth - van den Hoogen
64 De Heer en mevr. P.J. von Reth-Koops
65 De heer P.H.G. de Ridder
66 De heer M.G.Th. Sandberg
67 De Heer J. Schrickx 
68 Dhr. S. Schuurbiers (A)
69 De heer J. Sevenhuysen
70 Dhr. O. Slaats
71 Fam. J.W. Sloeserwij
72 Mevr.M. P. Smaal-Kuiper
73 De heer R. Steenbergen
74 Mevrouw W. Stoop
75 De Heer R.J. Struik
76 De Heer P. Tiebout
77 Mevr. R. van Till
78 Dhr. A. Veldhuyzen van Zanten
79 Mevr. I.T.M. Venekamp-Corthals
80 Mevr.S.Voest /dhr.J.Nieuwenhuijs
81 Mevr. M.C. Voorsluijs
82 De Heer P. Voorsluijs
83 De Heer J.R. Voûte
84 De heer P. de Vries
85 De Heer E.J.A. Vroom
86 De heer F. de Wal
87 Dhr. en mevr. B. Weenink
88 De heer P. Westendorp
89 De heer H. Van Zijll Langhout