rapid-home-1.jpg
Inschrijfformulier
U kunt zich via dit formulier aanmelden, hierna wordt u door iemand van het Hockeyhuis benaderd. Opsturen van het inschrijvingsformulier is niet meer nodig, deze is reeds digitaal verwerkt na aanmelding en door u akkoord bevonden!

Indien u zichzelf of uw kind aanmeld, gaat u akkoord met de inhoud van onze statuten en het huishoudelijk reglement; onderschrijft u deze en tevens onderschrijft u dientengevolge ook de reglementen van de KNHB.

Met het invullen en digitaal insturen van dit inschrijfformulier geeft u G.H.C. Rapid toestemming tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie van het opgegeven bankrekeningnummer (in 3 termijnen). De hoogte van de contributie is terug te vinden in het contributieoverzicht.

Let op: door uzelf of uw zoon of dochter in te schrijven, geeft u aan kennis genomen te hebben van de verantwoordelijkheden die u als (ouder van een) lid hebt.

Inschrijver verklaart bekend te zijn met een aantal richtlijnen (Klik op de link om deze in te zien):
  1. Privacyverklaring
  2. Statuten
  3. Huishoudelijk Reglement

Meer informatie over het contributie-overzicht is hier te vinden.
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Senioren / Trimleden / Rapid Rollers
   
   
Extra informatie
  Rapid is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder actieve betrokkenheid van (ouders van) leden heeft de club geen bestaansrecht. Het is daarom belangrijk dat (ouders van) leden zich voor een minimaal aantal uren kosteloos inzetten voor de vereniging. Dit gaat verder dan het draaien van de verplichte bardiensten, fluiten en het rijden bij uitwedstrijden van het team van zoon of dochter. Ieder lid/ouder wordt in ieder geval twee keer per jaar ingedeeld voor bardienst.

 
   
   
   
   
Diploma's
  Hier kunt u aangeven of u relevante diploma's heeft.

 
   
Ook sponsor worden?
  Mede dankzij de steun van onze sponsors is Rapid een goed draaiende club met een fraai, aantrekkelijk hockeycomplex. Toch blijven wij continue op zoek naar nieuwe sponsors om onze doelstellingen te kunnen realiseren; wij bieden u diverse mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op via: [email protected]

 
Akkoord privacyverklaring
  Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden zijn bovenaan het inschrijfformulier te openen.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.