Barcommissie (x) 

Doelstellingen:

De barcommissie is een commissie die verantwoordelijk is voor het goed verlopen van alle processen rondom bar en keuken. De barcommissie bestaat uit leden (en/of ouders van leden) die hiervoor geen financiële vergoeding krijgen.


Deze commissie wil de volgende doelstellingen realiseren:

  • creëren van een gezellige, uitnodigende sfeer, waar iedereen zich welkom voelt en gebruik kan maken van de geboden faciliteiten en assortiment
  • efficiënt gebruiken van de bestaande capaciteit bar en keuken


Takenpakket:

  • Indelen van de bardiensten en de wedstrijdtafel
  • Bardiensten (wedstrijdtafel is verantwoordelijkheid zaterdagmanager)
  • Algemene bar en keuken aangelegenheden

- apparatuur bar/keuken en automaten

- assortiment

- Bar

- Keuken

- Teams (happen)

- Overleg overige commissies i.v.m. extra bardiensten, inkoop, etc.

- Controle van gemaakte afspraken, m.b.t. :

- Drankgebruik leeftijd * 

- Meenemen eigen drank en eten

- Bardiensten**

- Consumpties tijdens vergaderingen

- Koelkastje (tbv. opstappers en veteranen/veterinnen) 

- Etc.


* feitelijke controle gebeurt door de personen die bardienst hebben


** feitelijke controle gebeurt door de keukenmedewerker, afwijkingen worden voorgelegd aan de barcommissie. De barcommissie spreekt betrokkenen aan op de gemaakte afspraken en neemt indien nodig maatregelen. De barcommissie kan een voorstel tot schorsing doen maar deze uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur. 


Vanuit het bestuur is Jeroen Coers als linking pin voor de barcommissie aangewezen. Hij zal niet alle vergaderingen bijwonen, maar draagt wel zorg dat de barcommissie tijdig en goed op de hoogte is van relevante ontwikkelingen en veranderingen. Daarnaast draagt hij zorg voor een goede informatieoverdracht naar het bestuur.


Afspraken 

· Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.

· Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen op de club

· Ouders/verzorgers van jeugdleden zijn verplicht om per jeugdlid bardienst te draaien. Na 2x niet op komen dagen wordt het jeugdlid een wedstrijd uitgesloten van spelen.

· Koffie/thee tijdens commissievergaderingen is gratis. Overige consumpties moeten dezelfde avond worden afgerekend.

· Consumpties uit het koelkastje moet dezelfde avond worden afgerekend in het kastje voor het papiergeld of indien mogelijk onder onderling gemaakte afspraken.

· Feesten/evenementen etc. worden tenminste 4 weken van te voren aangemeld aan de Barcie.

· Tijdens feesten worden alleen plastic bekers gebruikt. Frisdrank/water wordt geschonken uit grote PET flessen.

· Op zaterdag krijgen de jeugdteams limonade van Rapid. Senioren bieden zelf drank aan de tegenstander.
Afstemming: 

De barcommissie heeft veel raakvlakken met andere commissies, op ad hoc basis zal afstemming plaatsvinden. De voorzitter van de barcommissie zal indien wenselijk de voorzitter van deze andere commissies aanspreken. Belangrijke en relevante informatie binnen het bestuur besproken zal door Jeroen met de voorzitter gecommuniceerd worden.


De barcommissie heeft met de volgende commissies / personen raakvlakken:

· Evenementen Cie met activiteiten als scholierentoernooi /promotie en degradatiewedstrijden / familietoernooi / vrijwilligers BBQ / etc.

· Toernooien Cie

· Feest Cie

· Technische Cie: selectiedagen, coachavonden, inhaalprogramma etc

· Financiën: eindrapportages

· Onderhouds Cie

· Etc.


De verenigingsmanager koopt de producten voor de keuken in (food, koffie, wijn, algemeen). Hij/zij doet dit op basis van behoefte en capaciteit van de voorraad. De verenigingsmanager koopt de overige zaken in.


Contractonderhandelingen met leveranciers worden initieel door de barcommissie zelf gevoerd. Zij zullen dan het voorstel aan het bestuur voorleggen.


Het prijsbeleid wordt met de penningmeester afgestemd.


De barcommissie is alert op eventuele aanpassingen assortiment en efficiënte wijze / voorwaarden van inkoop.