Arbitrage Regels (x) 

Welkom op het arbitrage deel van de website van GHC Rapid


Op dit deel van de site vind je algemene informatie en hoofdpunten over de arbitrage ("het fluiten") bij GHC Rapid.


Rapid heeft het beleid vastgelegd/vastgesteld in hetVereniging Arbitrage Plan. Enkele hoofdpunten hieruit:

  • Uitgangspunt is"Fluiten hoort erbij!” Alle spelende leden fluiten wedstrijden;
  • De vereniging stimuleert en faciliteert de arbitrage actief;
  • Rapid sluit, vanaf de jongste jeugd, actief aan op de spelregelkennislijn van de KNHB;
  • Iedere speler vanaf 16 jaar dient, om competitie te kunnen spelen, in het bezit te zijn van een Clubscheidsrechters kaart;
  • Scheidsrechters in Opleiding worden tijdens hun eerste wedstrijden begeleid door mentoren.


Voor de leden van de arbitragecommissie zie Organisatie

 

De taken van de arbitragecommissie zijn:

- Organisatie van de opleidingstrajecten van scheidsrechters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe E-learning faciliteiten van de KNHB. Ook wordt de cursus CS+ (voor clubscheidsrechters die een stapje hogerop willen) door de arbitragecommissie verzorgd.

- Begeleiding van nieuwe scheidsrechters bij het fluiten van hun eerste wedstrijden.

- De arbitragecommissie verzorgt tevens de scheidsrechtersindeling van de wedstrijden ( Fedde Grunstra) op de zaterdag, de zondag blijft in handen van Sabine de Wal.


Om het een en ander in goede banen te leiden volgt hieronder een aantal richtlijnen dat gebruikt wordt bij het indelen van de wedstrijden op zaterdag:

• Competitiespelende senioren met een scheidsrechterskaart kunnen op zowel zaterdag als zondag ingedeeld worden om te fluiten.

• Competitiespelende junioren met een scheidsrechterskaart kunnen alleen ingedeeld worden op zaterdag om te fluiten.Junioren


• In principe worden junioren alleen opgesteld om te fluiten op de zaterdagen dat zij ‘thuis’ spelen.

• Het uitgangspunt voor de indeling houdt in dat, indien je vóór je wedstrijd moet fluiten er zoveel als mogelijk één wedstrijd zit tussen de wedstrijd die je fluit en de tijd dat je moet spelen. Je kunt echter ook opgesteld worden om direct voor of na je wedstrijd te fluiten. De uitzondering hierop kan zijn, een scheidsrechter die begeleid moet worden en we met de planning afhankelijk zijn van de begeleider.

• De arbitragecommissie probeert zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van een team. Deze moeten wel uiterlijk 2 weken voor de desbetreffende datum schriftelijk bekend worden gemaakt.

• Het programma zoals dat op dinsdag voorafgaand aan de wedstrijddag te zien is in de standenmotor van de KNHB is het definitieve programma. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan voorlopige programma’s die vermeld staan op de website van Rapid.

• Scheidsrechters die verhinderd zijn om de wedstrijd te fluiten waarvoor zij zijn opgesteld, dienen zelf voor vervanging te zorgen en deze door te geven aan de arbitragecommissie. Schakel evt je teamcoach in als het niet zo snel lukt een vervanger te vinden.

De arbitragecommissie gaat geen vervanger aanstellen als je verhinderd bent!

Mailtjes sturen daaromtrent heeft dus geen enkele zin! Je bent en blijft verantwoordelijk voor de aangewezen wedstrijd!!!

• Als je het ruilen niet doorgeeft blijft de wedstrijd op naam staan van de oorspronkelijk opgestelde scheidsrechter.

• Het niet komen opdagen voor een wedstrijd fluiten zal tot maatregelen leiden. Dat kan zijn het fluiten van extra wedstrijden of een schorsing.

• Coaches van teams met dusdanig geblesseerde spelers die niet kunnen fluiten, dienen hierover contact op te nemen met hun lijncoördinator, die dit zal terugkoppelen met de arbitragecommissie.Senioren


Zoals bekend heeft Rapid jullie hulp op zaterdag heel erg hard nodig.

Seniorleden die fluiten kunnen allemaal opgesteld worden om te fluiten op zaterdag. Indien er dringende redenen zijn, waarom dit niet kan, gelieve door te geven aan de arbitragecommissie ([email protected]), met vermelding van de reden.

Ons ideaal is een grote groep enthousiaste scheidsrechters die het leuk vindt (op zaterdag) te fluiten. Zeker voor de oudere junioren in de A en B categorie kunnen we niet zonder senioren als scheidsrechter.

 

De arbitragecommissie wil graag van senior-scheidsrechters nadere informatie, zoals bijvoorbeeld:

- Ik wil graag op zaterdag fluiten

- Ik wil liever op zaterdag fluiten ipv zondag

- Ik wil wel fluiten maar zou ook graag van begeleiding gebruik maken

- Ik wil graag alleen de lagere junioren teams fluiten

- Ik fluit het liefst alleen op zondag.


Laat het ons weten, als we de voorkeuren van jullie weten dan kunnen we ook meer naar tevredenheid van iedereen gaan indelen via [email protected]


Zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd!


Laten we met elkaar de leden van de club laten hockeyen d.m.v. een enthousiaste leiding.Sanctiebeleid


Bij het niet verschijnen bij een te fluiten wedstrijd of het niet zorgdragen van een vervanger geldt een sanctiebeleid .


Dit houdt in dat de volgende regels gelden: 

  • 1 maal niet verschijnen: Je wordt ingedeeld voor het volgende weekend. Hierover valt niet te onderhandelen.
  • 2 maal niet verschijnen: 1 thuiswedstrijd schorsing. ONGEACHT IN WELK TEAM JE SPEELT !! De coach is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging hiervan.
  • 3 maal niet verschijnen: 2 thuiswedstrijden schorsing.Scheidsrechterkaart halen


De KNHB verplicht alle leden van 14 jaar en ouder hun scheidsrechterskaart voor hun 16e verjaardag te halen. De cursus wordt via de nieuwe Elearning methode van de knhb aangeboden. Tweemaal per jaar wordt de gelegenheid geboden examen te doen.

Dit examen wordt schriftelijk afgenomen op een avond in het clubhuis, onder toezicht van de KNHB.

 

Daarna wordt in overleg besloten of, en welke wedstrijden moeten worden gefloten. Voor meer informatie mail naar [email protected]

Ook ouders van jeugdleden of geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als scheidsrechter of voor de cursus.Fluiten bij de jeugd


Vanaf de benjamins tot de 8 tallen worden de wedstrijden gefloten door één persoon van de club. Meestal fluit in dat geval de coach van het team. Dit, omdat de wedstrijden tot en met de E-teams vooral tot doel hebben het spel goed te leren spelen, en hij/zij in staat is "coachend" te fluiten. Diegene die fluit is meer spelleider dan scheidsrechter.