Rapid Heren 1.jpg
.Arbitrage Cursussen (x)

.Arbitrage Cursussen (x)

CursussenOpleiding clubscheidsrechter


De KNHB stelt als eis dat aktief spelende leden vanaf hun 16e verjaardag in het bezit moeten zijn van een geldige scheidsrechterskaart.
Rapid heeft zich hieraan uiteraard geconfirmeerd en leidt de scheidsrechters op vanaf de leeftijd van 14 jaar. Uiteraard kun je als je jonger bent dan 14 
op vrijwillige basis de opleiding volgen.
De opleiding vindt plaats via de module E-learning van de KNHB. Dit is een online cursus (https://knhb.drillster.net), die in een tijdsbestek van 4 weken dient te worden gevolgd.

Na de opleiding vindt het examen plaats onder toezicht van een KNHB examinator.
De arbitragecommissie nodigt de in aanmerking komende leden uit tot het volgen van de cursus en vraagt de inloggegevens bij de KNHB op.
Het zonder bericht niet op dagen bij het examen leidt tot het doorberekenen van de cursus- en examenkosten ad € 7,50
Bij het tweemaal niet slagen vindt ook doorberekening van deze kosten plaats.
Is de kaart bij het bereiken van de 16 jarige leeftijd niet behaald leidt dit onherroepelijk tot een schorsing. GEEN KAART, NIET SPELEN!!!


CS+ opleiding


Voor veelbelovende enthousiaste scheidsrechters wordt de opleiding CS+ gegeven.
Dit is een opleiding waarbij in een klein aantal sessies en een aantal te fluiten wedstrijden, de stof van de opleiding clubscheidsrechter 
verder wordt uitgediept. 
Rapid heeft hiervoor binnen de arbitragecommissie een aantal speciaal hiervoor opgeleide docenten. 
Op basis van de beoordelingen binnen de arbitragecommissie worden hiervoor gegadigden aangezocht.
UIteraard kunnen enthousiaste scheidsrechters zelf ook het initiatief hiertoe nemen.
Deze opleiding maakt je tot een nog beter scheidsrechter, die binnen de club hoger gekwalificeerde wedstrijden gaat leiden.
Voor verder info kun je altijd terecht bij de arbitragecommissie.


Opleiding bondsscheidsrechters

Het laatste opleidingstraject bestaat uit de opleiding tot bondsscheidsrechter.
Elke vereniging dient conform de regels van de KNHB een aantal bondsscheidsrechters te leveren, afhankelijk van het aantal spelende leden.
Binnen de arbitragecommissie wordt steeds gezocht naar geschikte kandidaten, die worden gevraagd en aangemoedigd deze cursus,
waarvoor de kosten geheel voor rekening van Rapid komen , te gaan volgen.

De opleiding wordt gegeven door KNHB docenten en beslaan een aantal dagdelen theorie en een aantal praktijkcases.
Ook dient een conditietest te worden afgelegd.

Leden die belangstelling voor deze cursus hebben, kunnen contact opnemen met een van de leden van de arbitragecommissie.